Om Anne Agerbo

Jeg er uddannet psykolog i 1999 fra Aarhus Universitet og har siden brugt min psykologfaglige viden, metoder og kompetencer på mange forskellige måder og indenfor flere forskellige områder.

Jeg har haft den store fornøjelse at bidrage til forandrings- og trivselsprocesser for individer, familier, professionelle teams og hele organisationer.

Jeg står for høj faglighed, kreativitet og en ufravigelig tillid til menneskers egne ressourcer. Jeg er optaget af hvordan vi sammen skaber gode samspil som forstærker menneskets psykiske sundhed, gode samarbejder og engagement.

Mit udgangspunkt

Mit faglige hjerte brænder for ACT og Mindfulness.

  • At medskabe trivsel, meningsfulde liv og handlekraft
  • At medskabe livskraft igennem værdibaserede handlinger.
  • At medskabe samspil baseret på anerkendelse og inklusion.
  • At folde det aktuelle nu ud, og opdage øjeblikkets og nærværets mange farver.

Læs mere om ACT her

Et af mine særlige interesseområder er traumer og heling af traumer i individ, familier og samfund.   

Læs mere om hvordan vi (som professionelle og samfund) medskaber  traumevisdom i min bog ”fra offer til overlever – ACT med traumer”, som udkom 22. marts 2017 på Frydenlund forlag.

Vil du vide mere?

Er du stadig i tvivl? Fandt du ikke hvad du søgte? Brug for en afklaring? Kontakt mig endelig og lad os afklare, afstemme og finde ud af det sammen. Alle forløb skræddersyes netop jeres behov, ønsker og mål.

Lidt om min baggrund

2005 – nuværende

Selvstænding psykolog

Undervisning: Mono- & tværfaglige forløb. Fokusområder: Udviklingspsykologi, professionelles samarbejde med sårbare børn/unge og metodeundervisning (ACT, mindfulness og mentaliseringsbaserede tilgange)

Supervision: Mono- & tværfaglige personalegrupper. Case, team og læringsstyret supervision. Bl.a. for: Pædagoger, socialrådgivere, folkeskolelærere, opholdssteder. Desuden supervision af frivillige. Korte og mellemlange uddannelser.

Terapi: primært med børn, unge of familier. Traumer, angst, tilknytningsproblematikker, stress og depression.

  • Tilknyttet DIIS som en del af ”lån en ekspert” (Auschwitzdagen.dk)

2000 – 2008

Ekstern lektor

Ekstern Lektor, deltidsansættelse.  Ansvarlig for psykologiundervisningen på medicin Studiet v. Århus Universitet 100 forelæsninger med fokus på patientkommunikation og forståelse af psykologisk aspekter ved sygdom.

2005 – 2009

Kognitivt Terapi Center

Medejer af klinikfællesskab. Undervisning i kognitiv Adfærds Terapi, monofaglige såvel som tværfaglige grupper i en bred vifte af faglige sammenhænge.  Desuden supervision af en bred vifte af faggrupper.

2002 – 2005

Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser Psykiatrisk Hospital Århus

Gruppebehandling & individuel behandling. Medudviklinger på behandlingsmanualer, udfærdigelse af gruppemateriale.  Undervisning og formidling til plejepersonale og studerende. Desuden i 2005 tilknyttet forskningsprojekt om effektmåling.

I samme periode knyttet til en sengeafdeling og en del af personale-tilbud om psykologbehandling ved trusler/konflikter etc.

2002 – 2003

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tjele Kommune

2003 – 2005

Pædiatrisk afdeling Randers Central Sygehus

Gruppebehandling & individuel behandling. Medudviklinger på behandlingsmanualer, udfærdigelse af gruppemateriale.  Undervisning og formidling til plejepersonale og studerende. Desuden i 2005 tilknyttet forskningsprojekt om effektmåling.

I samme periode knyttet til en sengeafdeling og en del af personale-tilbud om psykologbehandling ved trusler/konflikter etc.

1991 – 2001

Alkohol Rådgivningen Grenå

Kognitiv Adfærdsterapi, gruppe og individuel behandling

Psykoedukation, pårørende samtaler, udredning.