Organisationsudvikling

Er en aktiv bevægelse som skaber gode forandringer, styrker det gode samarbejde og øger den værdibaseret organisationskultur.

Kom igang nu

Hvad skal en psykolog i en virksomhed?

Det kan være svært at forestille sig hvad en psykolog kan tilbyde en virksomhed eller en organisation.

”Psykolog” kan lyde langhåret og alt for langt væk fra en bundlinje, men sådan er det faktisk ikke. Vi er tættere på hinanden, end vi måske går og forestiller os. For at organisationen skal kunne trives, må medarbejderen trives. Det er vores fælles afsæt.

Vi kan hjælpe jer med

  • At skabe psykologisk tryghed i teamet/organisationen

  • At skabe et fælles fundament

  • At skabe bedre kommunikation og samarbejde

  • At nedbringe sygefravær

  • At skabe ro og fokus, efter et organisatorisk ”stormvejr”

Et udpluk af

vores samarbejdspartnere

 

Organisations-udvikling?

Organisationsudvikling handler om vækst, positiv forandring og om at forstærke drive og engagement.

Første skridt i en organisationsudvikling er rammesætning og målopstilling: hvilken forandring ønskes og hvilke faser leder til implementering af udviklingen. Der er også vigtigt at afklare hvordan vi effektmåler, det gør vi løbende og sætter sammen fælles mål. Ud fra vores første afklarende møde sammensætter jeg et kompetent udviklingsteam. Det kunne være fysioterapeuter, ergoterapeuter, coaches, filosoffer, skuespillere og naturligvis – psykologer.

Hvad kan ACT i organisationen?

Med ACT er organisationens værdier i fokus, med hele vejen igennem alle forandringsfaser. ACT-baseret organisationsudvikling handler om, at favne både besværligheder og god trivsel. Vi hjælper organisationer med at omsætte deres værdier og ønskede fortælling til konkrete handlinger. Derfor er der i ACT-baseret organisationsudvikling, hele tiden fokus på hvordan værdier omsættes i konkrete samtaler, handlinger, mødekultur osv.

“…Anne har været med hele vejen som faglig vejleder og støtte. Hun har introduceret os til ACT og hjulpet med at få udviklet en brugbar samtalemodel, som passer til os.

Anne er en fremragende formidler, der har sans for at omsætte sin viden til et hverdagssprog som alle kan forholde sig til. Det har i høj grad hjulpet med til, at de frivillige har fået blod på tanden og lyst til at arbejde ud fra den nye model.”

Hvad med ledersparring? 

Ledersparring kan give god mening at have som en del af en samlet organisationsudviklingsplan.  Ledersparring kan dog også være dit personlige udviklingsforløb.  

Ledersparring handler om hvordan du bliver den leder du ønsker at være. Ledersparring kan også handle om konkrete dilemmaer du, står i og om hvordan du løser dem.

Hvordan kommer vi bedst i gang?

Ring til os på 20 627 006 eller send en email på psykolog@anneagerbo.dk og lad os aftale et møde, hvor vi vender dette. Et møde hvor vi udfolder veje at gå, mål der skal nås og afdække de roadblocks som bremse trivsel, vækst og udvikling netop nu.