Supervision

Er en fælles proces hvor vi udfolder de professionelle samspil, roller, dilemmaer og metoder.

Kontakt os

Hvad er supervision?

Formålet med supervision, uanset form og fag, er at støtte den professionelle i deres arbejdshverdag.  Supervisionens fornemmeste mål er at medskabe gode kerneydelser, at sikre de professionelles trivsel og bidrage til gode samspil i relationer, teams og organisationer.

Supervision er faglig dialog, refleksion og  undersøgelse i et psykologisk trygt rum.

ACT baseret supervision har den professionelles (eller den frivilliges) psykologiske fleksibilitet i fokus.

Supervisionens formål

“At se på ens egen praksis handler aldrig om kritik. Det handler om at gavne – både dem man samarbejder med og ens egen arbejdstrivsel.

Jeg modtager selv regelmæssig supervision og oplever hvordan supervisionen er med til at sikre, at jeg handler med afsæt i mine faglige værdier. “

 • Hvem tilbyder vi supervision til?

  Vi superviserer både tværfaglige og monofaglig grupper på alle niveauer. Vi tilbyder individuel såvel som gruppesupervision. Psykologisk viden, metode og redskaber er for alle uanset kerneydelse.

 • Hvad får man ud af supervision?

  I supervision er vi sammen optaget af:

  • Hvordan vi som professionelle skaber gode kerneydelser
  • Hvordan vi som professionelle får et godt vidensstillads
  • Hvordan vi skaber et anerkendende og støttende arbejdsklima for de professionelle, så de fastholder deres faglige engagement og evne til nærhed og empati

  Supervision handler om at udfolde sager, metoder og rollen som professionel. Målet med supervision er at inspirere, gavne og at gøre tavs viden eksplicit.

 • Hvilken form for supervision kan man få?

  Der findes forskellige former for supervision. Inden vi starter på et forløb afklarer vi hvilken form for supervision der giver mening for jer.

  Her er nogle eksempler på supervisionstyper:

Casesupervision har fokus på selve sagen og hvordan denne løses bedst mulig. Typisk tager vi afsæt i konkrete handle- eller behandlingsplaner. Alt supervision starter med at supervisanden formulerer supervisionsspørgsmålet: “Hvad ønsker supervisanden hjælp til?”

“Jeg har via mit arbejde på Linien modtaget jævnlig supervision af Anne. Det har været, og er, en rigtig positiv oplevelse. Anne er nemlig en superdygtig og meget inspirerende supervisor, som med både sin personlighed og sin faglighed får én til at føle sig godt tilpas i rummet, samtidig med at man altid går derfra med nye tanker at arbejde videre med… 

…Jeg ser derfor frem til det videre samarbejde med Anne, og kan varmt anbefale hende til andre.”

Hvordan kommer vi bedst i gang?

Ring til os på 20 627 006 eller send en email på psykolog@anneagerbo.dk og lad os aftale et møde, hvor vi vender dette. Et møde hvor vi udfolder veje at gå, mål der skal nås og afdække de roadblocks som bremse trivsel, vækst og udvikling netop nu.