Undervisning

Er ny inspiration, metodeudvikling og meget andet. Undervisning skal være dynamisk, kreativ og bidrage til gode samspil, udvikling og nye muligheder.

Undervisningstyper

Undervisning

Glemt alt om kedelig, gammeldags en-vejs undervisning.

Vores undervisning er dialog, refleksion, øvelser, træning og især inspiration.

Vi leverer målrettet, engageret, dynamiske forløb.  Du/ I får viden, modeller og konkrete teknikker.

Vi underviser ofte ude på arbejdspladserne, og skræddersyr altid disse forløb til netop jeres behov, læringsmål og ønsker.  Vi laver mono såvel som tværfaglige kurser.

Vi laver ”in-house kurser” i Aarhus C. Både tvær- og monofaglige. Tværfaglighed giver en særlig mangfoldighed, som styrker inspirationen og udbyttet af kurserne. Monofaglighed giver en særlig mulighed for at dyrke og ”nørde”, med ens egen faglighed og dens metoder.

Kurser hos jer

Da vi skræddersyer kurserne til netop jeres behov, er afsættet altid en dialog om: Fokus, mål, form, rammer og niveau (introduktion, lidt øvede, meget øvede eller måske en blanding)

Vi opdeler vores kerneundervisning i tre former, som i mest af alt skal hjælpe dig/os med at skabe den rigtige balance mellem formidling, øvelser og oplevelsesbaseret deltagelse.

  • Du kontakter os

    Du kontakter os, vi diskuterer indhold og omfang af opgaven og vender hurtigt tilbage med et tilbud.

  • Vi planlægger

    Vi aftaler læringsmål, rammer og form og hvordan vi evaluerer forløbet. Herefter tager vi os af resten.

  • Vi gør det

    Forløbet afvikles med afsæt i vores fælles mål, og evalueres løbende i samarbejde med jer.

“Vi har gennem flere år haft stor støtte af Anne i forhold til vores hjertesyge børn og teenagere. Anne har fra opstarten af Heart Teens (vores ungegruppe) været primus motor i møderne med disse unge, hjertesyge mennesker.

I forhold til personalet i Rådgivningen superviserer Anne os på et højt, fagligt og inspirerende niveau .

Jeg kan på det varmeste anbefale Anne til andre.”

Et udpluk af

vores samarbejdspartnere

 

Hvad vi kan gøre for jer

Metodeundervisning

I metodeundervisning er målet at du går fra undervisningen med nye samtalefærdigheder.  Fokus er på træning af kerneteknikker og specifikke teknikker, fra begynder til øvet.

Her får I viden bag teknikkerne, hvilke målgrupper teknikken er velegnet til. Vi veksler mellem oplæg, demonstrationer og øvelser.

Varighed: 1 til flere dage

Eksempler: ACT intro – ACT med traumer – ACT med angst – ACT i familiesamarbejdet.

Temaundervisning

I temaundervisning belyser vi et konkret tema, fra flere forskellige vinkler. I går fra kurset med ny inspiration, nyt perspektiv på tematikken og har høstet god dialog, refleksion og måske analyseret en konkret case.

Eksempler: Kognitive metoder – fra 2 til 3. generation –  Mentalisering og Kognitive metoder (hvordan kan man bruge dem sammen) –  ACT-baserede samtaler på tværs af kerneydelser – livskraft og livet med smerter. 

Varighed: 1 dag – flere

Emneundervisning

Emneundervisning

Her er emnet i fokus, altså tager vi afsæt i en afgrænset problemstilling som du/I ønsker ny viden om, ny inspiration til at tackle udfordringer i samspillet med klienter/borger/bruger

Her får du viden om emnet og inspiration om hvordan du/I arbejder med det.  Eller du har fokus

Her er vægten på formidling, fælles refleksioner og dialog.

Varighed: ½ dag til flere dage.

Eksempler: Motivation – Traumer -Transgenerationelle traumer – psykologisk fleksibilitet og diagnoser – Løgn og samspil – Anerkendende samspil – Betydningen af den professionelles psykologisk fleksibilitet.

Foredrag og oplæg

Skriv til mig på psykolog@anneagerbo.dk, så finder vi et format og tema som giver mening for jer!

Hvordan kommer vi bedst i gang?

Ring til os på 20 627 006 eller send en email på psykolog@anneagerbo.dk og lad os aftale et møde, hvor vi finder ud af hvordan vi gør det bedst. Et møde hvor vi udfolder veje at gå, mål der skal nås og afdækker de “roadblocks” som bremser trivsel, vækst og udvikling netop nu.