Fra offer til overlever – ACT med traumer

 Et godt liv med traumer – der er en vej

»Vi skal ikke overfokusere på at fjerne traumesymptomerne, men lære mennesker at leve et lykkeligt liv med dem. Vi skal grundlæggende gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan gå hånd i hånd« – Fra offer til overlever