I gruppedynamikker præget af et højt konflikt niveau, af intense og ubearbejdede eftervirkninger af traumer er der en tendens til en rigid, sort/hvid og fastlåsende rollefordeling. Man kan snakke om at der hovedsagligt gør sig gældende tre roller: ‘Krænkeren’, ‘Offeret’ og ‘Redderen’.

Krænkerrollen kendetegnet ved:

 • Grænseløshed
 • Stigmatisering og sort/hvid forståelse
 • Objektgørelse og manglende indlevelse
 • Udpegelse af syndebukke

Offerrollen er kendetegnet ved

 • Underkastelse
 • Håbløshed
 • Magtesløshed
 • Handlinglammelse
 • Undgåelse

Redderrollen er kendetegnet ved

 • Overoptaget af andres behov.
 • Kan komme til at have for meget fokus på “den anden” og overser egne behov.
 • Handler hektisk, problemløser for alle og slukker “ildebrande.

Gendannelse af gode samspil efter traumer – gruppedynamikker som skaber trivsel

Når grupper, familier eller hele samfund skal komme sig efter folkedrab eller andre store traumehændelser, skal disse roller ændres så der opstår et respektfuldt og gensidigt.

Det handler ikke om at fratage krænkeren hans ansvar. Det handler ikke om at fratage ofret sin ret til at være den forudrettede. Det handler ikke om at redderen skal holde om med at hjælpe andre.

Det handler om at skabe et samspil hvor der er:

 • Respekt for egne og andres behov og rettigheder.
 • Interesse for og forståelse for samspil og roller
 • Ansvar, fælles og individuelt, for trivsel og udvikling