Hvad er PTSD?

PTSD står for ‘post traumatic stress disorder’, og udløses af det man kalder en traumehændelse. En traumehændelse kan være hvor personen har været udsat for eller vidne til død, vold, alvorlig skade eller trusler herom. Der er ofte tale om vold, voldtægt, krigsdeltagelse, tortur, overfald, men også pludselig sygdom, ulykker eller arbejdsrelaterede forhold.

Symptomer på PTSD

De typiske symptomer er;
a) Et øget alarmberedskab (kamp- eller flugtklar)
b) Genoplevelse af hændelsen (tanker, flashbacks, lyde m.m.)
c) Undgåelse af alt der minder om traumehændelsen
d) Ændringer i humør og tankemønstre (fx. angst, depression og mistro til sig selv og omverdenen)

Og for at få PTSD-diagnosen skal der være et vidst antal af symptomerne tilstede, i mere end en måned.

Hvordan behandles PTSD?

For at få hjælp, og for at kunne hjælpe andre, må man først prøve at forstå PTSD. PTSD-diagnosen bliver aldrig fyldestgørende i beskrivelsen af individet, men PTSD-diagnosen kan hjælpe i forståelsen af hvordan traumet kan udtrykke sig. Her hos ACT in Life arbejder vi med ACT-baseret tilgang, der tager udgangspunkt i mennesket bag symptomerne, problemerne og diagnosen. Vi er optaget af at give nyt liv til de ønsker, håb, drømme og værdier som alt for ofte bliver glemt når andre problemer banker på døren. Med ACT arbejder vi med symptomerne, og ikke nødvendigvis imod dem, for at bevare et godt liv – når man føler sig fanget af indre kampe.

I mit arbejde som Psykolog, med traumeramte i mange forskellige “sværhedsgrader”, ser vi ikke på diagnosen, symptomerne eller fortiden som det egentligt problematiske (omend disse også kan være værdifulde at tage fat i). Det som vi istedet kan fokusere på er det som skaber øget lidelse, i livet med PTSD, og hvordan man istedet kan øge lykken eller tilfredsheden med livet.

PTSD og psykologisk rigiditet

Det som skaber lidelse, er det forstærkende samspil mellem problemerne/symptomerne på den ene side og psykologisk rigiditet på den anden. Psykologisk rigiditet, der er et grundbegreb i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) skaber øget lidelse, fordi den forstærker og vedligeholder de negative følger af stress, angst, depression og traumer. Psykologisk rigiditet gør det umuligt at være nysgerrige, anerkendende, åbne og engageret i livet og i relationen til os selv, såvel som til andre.

Hexaflexen: 6 pointer om psykologisk rigiditet efter traumehændelsen

  1. Fraværende opmærksomhed: I grublerier om fortiden og i spekulationer om fremtiden
  2. Fravær af værdier: Impulsiv, inaktiv og regelstyret livsstil
  3. Fravær af engagerede handlinger: Impulsive/inaktive handlemønstre
  4. Selvet som indhold: Jeg er mine tanker, fortællinger, fortid
  5. Fusion: Man opsluges let af sine tanker
  6. Oplevelsesmæssig undgåelse