ACT handler om at skabe trivsel, mening og engagement i livet. Derfor er ACT…

Jeg ser en del unge i mit arbejdsliv.

Triste, depressive, angste og stressede unge. Unge på lykkepiller. Unge som sulter sig. Unge som er ved at give op. Unge som tænker ”jeg ER mine præstationer”. Unge som mister lysten til livet på den overbevisning. Unge som fanges i en indre kamp. Unge som er overbelastet af præstations krav og forventningen om (først og fremmest) at vælge med hovedet og ikke med hjertet. Det er helt  almindelige unge, fra helt almindelige hjem og med helt gennemsnitlige opvækstvilkår.

Kigger vi bag de unges kamp, ser vi kreative mennesker med visioner, ønsker, drømme og handlekraft.  Unge som kan lære os så meget.  Hvis vi er villige til at lytte, stille gode spørgsmål og forstå at præstationen ikke er lig mennesket. Mennesket er mennesket. punktum.

De unger jeg møder i mit arbejde, har mistet blikket for sig selv bag præstationen. For de er fanget i troen på ”jeg ER mine præstationer”.  Det  kan vi, som samfund, enten forstærke eller mindske. Valget er vores.

Grundpillen i gode samfund er trivsel, udvikling og psykologisk fleksibilitet.

Ikke præstation, i sig selv.

Trivsel og udvikling kræver:

 • At vi føler os ønsket, værdsat og forstået.
 • At vi føler os beskyttet og hjulpet.
 • At vi føler os accepteret, med alle vores styrker og sårbarheder.
 • At vi bliver opmuntret til at følge vores egen livsvej – fremfor andres.
 • At vi bliver hjulpet til zonen for nærmeste udvikling, at tage næste skridt.
 • At vi mødes af indlevende og forstående andre.
 • At vi møder nysgerrige, åbne og fleksible samspil.

Børn og unge er vores fremtid. Sådan er det. Intet mere. Intet mindre. Spørgsmålet er HVILKEN FREMTID ER DET VI ØNSKER? Hvad vælger vi at give til vores unge mennesker? Hvad vælger vi at vort samfund og vores samspil skal basers på? Ser vi hinanden eller ser vi hinandens præstationer?

I ACT arbejder vi med at skabe psykologisk fleksibilitet, som fremmer fysisk og psykisk sundhed.  Læs mere på www.actinlife.dk

Gode tanker Anne

Når vi arbejder med ACT er vi derfor ikke særlig optaget af diagnoser og symptomer. Vi er optaget af mennesket bag diagnosen:

 • Hvad og hvem er vigtig for klienten?
 • Hvad der står imellem klienten og det som er vigtigt?
 • Hvordan bliver klienten fanget i kamp med tanker, følelser, symptomer eller andre indre forhold?
 • Hvis livet skulle (og det kan det ☺ ) handle om det, der er vigtigt – Hvad er så første skridt?

ACT er forkortelsen af Acceptance & Commitment Therapy.
Metoden er påvist effektiv i behandling af stress, angst, depression og traumer.

ACT hviler på:
• Erkendelsen af at lidelse og lykke, kan gå hånd i hånd
• Overbevisningen om at alle mennesker har ressourcer
• Ønsket om at medskabe vitale og værdibaserede liv
• Det faktum at psykologisk fleksibilitet er afgørende for psykisk sundhed, trivsel og recovery

ACT behandling har som mål at (gen) optræne psykologisk fleksibilitet.

Psykologisk fleksibilitet består af seks alment menneskelige (psykiske) processer, som forstærker og vedligeholder hinanden:

1. Bevidst nærvær som det modsatte af vildfarende opmærksom (at blive mindre opslugt i grublerier om fortiden og spekulationer om fremtiden)

2. Accept som det modsatte af oplevelsesmæssig undgåelse (at have et åbent sind)

3. Oplevelsesmæssig afstand til egne tanker frem for at være opslugt af dem (tro ikke på alt hvad du tænker!)

4. Selvforståelsen: ”Jeg er mere og andet end min diagnose, symptomer, problemer og fortid”, frem for en selvfortælling som: ”Jeg er min diagnose, jeg er mine tanker, jeg er min fortid ….” (din selvfortælling er ikke dig. Du er så meget mere)

5. Værdier som drivkraft i livet – fremfor impulsivitet eller inaktivitet. (hvad ønsker du virkelig i livet? Hvad siger dit hjerte er det vigtigt for dig)

6. Engagerede handlinger i form af konkrete skridt i retning af ens værdier. (Forandring starter med en bevægelse)
I ACT terapi mødes vi i et ligeværdigt samarbejde, som skaber handlekraft og vitalitet.  Vi arbejder oplevelsesorienteret og kreativt. Fordi ACT handler om at skabe meningsfulde liv og give slip på indre kritiske selvfortælling er ACT i bund og grundFOR ALLE

Hvad er dit næste skridt?

Anne Agerbo – psykolog  –  www.actinlife.dk