Når vi arbejder med ACT er vi derfor ikke særlig optaget af diagnoser og symptomer. Vi er optaget af mennesket bag diagnosen:

  • Hvad og hvem er vigtig for klienten?
  • Hvad der står imellem klienten og det som er vigtigt?
  • Hvordan bliver klienten fanget i kamp med tanker, følelser, symptomer eller andre indre forhold?
  • Hvis livet skulle (og det kan det ☺ ) handle om det, der er vigtigt – Hvad er så første skridt?

ACT er forkortelsen af Acceptance & Commitment Therapy.
Metoden er påvist effektiv i behandling af stress, angst, depression og traumer.

ACT hviler på:
• Erkendelsen af at lidelse og lykke, kan gå hånd i hånd
• Overbevisningen om at alle mennesker har ressourcer
• Ønsket om at medskabe vitale og værdibaserede liv
• Det faktum at psykologisk fleksibilitet er afgørende for psykisk sundhed, trivsel og recovery

ACT behandling har som mål at (gen) optræne psykologisk fleksibilitet.

Psykologisk fleksibilitet består af seks alment menneskelige (psykiske) processer, som forstærker og vedligeholder hinanden:

1. Bevidst nærvær som det modsatte af vildfarende opmærksom (at blive mindre opslugt i grublerier om fortiden og spekulationer om fremtiden)

2. Accept som det modsatte af oplevelsesmæssig undgåelse (at have et åbent sind)

3. Oplevelsesmæssig afstand til egne tanker frem for at være opslugt af dem (tro ikke på alt hvad du tænker!)

4. Selvforståelsen: ”Jeg er mere og andet end min diagnose, symptomer, problemer og fortid”, frem for en selvfortælling som: ”Jeg er min diagnose, jeg er mine tanker, jeg er min fortid ….” (din selvfortælling er ikke dig. Du er så meget mere)

5. Værdier som drivkraft i livet – fremfor impulsivitet eller inaktivitet. (hvad ønsker du virkelig i livet? Hvad siger dit hjerte er det vigtigt for dig)

6. Engagerede handlinger i form af konkrete skridt i retning af ens værdier. (Forandring starter med en bevægelse)
I ACT terapi mødes vi i et ligeværdigt samarbejde, som skaber handlekraft og vitalitet.  Vi arbejder oplevelsesorienteret og kreativt. Fordi ACT handler om at skabe meningsfulde liv og give slip på indre kritiske selvfortælling er ACT i bund og grundFOR ALLE

Hvad er dit næste skridt?

Anne Agerbo – psykolog  –  www.actinlife.dk